Vill du delta i en studie?

Alla besökare på Liljeholmens vårdcentral över 18 år erbjuds att delta i en studie som handlar om att må bättre med mindre alkohol. Studien sker i samarbete med forskare från Karolinska Institutet för att utveckla bättre metoder för att uppmärksamma och behandla alkoholproblem i primärvården. Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller kurator vid besöket.

Om du tycker att du dricker lite för mycket och vill ha koll på dina alkoholvanor är du välkommen att läsa mer på www.alkoholohalsa.se där du också kan anmäla dig.

Bli patient hos oss

Välkommen att lista dig hos oss. Du kan antingen välja att lista dig hos en viss läkare, eller hos oss på vårdcentralen för att senare välja en läkare.

Du kan lista dig på tre olika sätt:

  • Fyll i en vårdvalsblankett som finns i vår reception.
  • Ladda ned en vårdvalsblankett och skicka den till oss.
  • Lista dig direkt via 1177.

För att se vilka läkare som du kan lista dig hos, titta i listan över våra läkare.

Vaccination mot influensa

Under influensatiden erbjuder vi dig vaccination mot influensa och lunginflammation. När det gäller lunginflammation så räcker det att du vaccinerar dig en gång, för influensa behöver du vaccinera dig varje år. Du som tillhör en riskgrupp eller är äldre än 65 år rekommenderas att vaccinera dig. För dig är vaccinationen kostnadsfri.

Vaccinera dig mot influensa hos oss

Vaccinationsperioden pågår från 7 november 2017 till 27 februari 2018.

Drop-in

  • Tisdag och torsdag 13-15.30

Journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre och vill läsa din journal via nätet, kan göra det via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden.

Stöd för att sluta röka

Efter remiss från din läkare kan du få hjälp och stöd av vår sjuksköterska Tegist Tadios med specialkompetens inom tobaksavvänjning.

Tobaksavvänjning innebär bland annat att vi tillsammans med dig lägger upp en plan och hittar en strategi så att du kan fortsätta vara rökfri.

Terapi hos student

Vi har genom samarbete med Karolinska Institutet möjlighet att ge dig kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi hos terapeut under utbildning.