Skriv ut den här sidan

Vaccinationer

  • TBE, fästingorsakad hjärn- eller hjärnhinneinflammation (vuxendos >16 år) 325 kr
  • TBE, fästingorsakad hjärn- eller hjärnhinneinflammation (barndos <16 år) 325 kr
  • HPV-vaccination, 950 kr/dos.

Under säsong erbjuder landstinget gratis influensa- och pneumokockvaccination till äldre (personer som är eller fyller 65 år) och vissa kroniskt sjuka samt gratis influensavaccination till gravida. Till kroniskt sjuka räknas personer med kronisk hjärtsvikt, svår astma, behandlingskrävande KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller andningssvikt.