Skriv ut den här sidan

Psykolog och kurator

Ibland blir det inte som du tänkt dig, oönskade saker inträffar och det är inte säkert att du kan hantera allt själv.

Hos oss möter du ett team som tillsammans arbetar för att hjälpa dig genom olika psykologiska problem och händelser. Vi som arbetar här är kuratorer, psykologer och psykoterapeuter med vidareutbildning i KBT (Kognitiv beteendeterapi) PDT (Psykodynamisk terapi) och IPT (Interpersonell terapi).

För barn och unga

Riktar sig till barn och unga 0-17 år och föräldrar. Det kan röra sig om kriser, oro, nedstämdhet och stress, utagerande eller problem med kompisar och konflikter hemma, sömnsvårigheter eller problem med mat. 

Hit är ni välkomna på bland annat rådgivning och information, samtalsstöd och familjesamtal.

Behövs det ytterligare hjälpinsatser så får ni hjälp med vart ni kan vända er eller bli remitterad vidare. 

Kontakt

Gennet Everitt

Telefonnummer

08-123 679 34

Telefontid

Tisdag och torsdag 11-11.30

För vuxna kan vi erbjuda behandlande samtal när det gäller: 

  • Kris
  • Sorg
  • Stressreaktion
  • Depressionstillstånd, lättare till medelsvår
  • Ångesttillstånd, lättare till medelsvår

För att få komma till oss behöver du en remiss från din läkare. Besök kostar 100 kronor.

Terapi hos student

Vi har genom samarbete med Karolinska Institutet möjlighet att ge dig kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi hos terapeut under utbildning.

Vi kan erbjuda terapi när det gäller:

  • Ångest
  • Panikångest
  • Social fobi
  • Sömnstörning
  • Måttlig depression 

Detta sker på kvällstid i våra lokaler och gäller endast dig som är över 18 år. Om du är intresserad kan du vända dig till din läkare som gör en första bedömning.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Annika Sjölund-Alsberg, telefonnummer 08-123 67 933