Skriv ut den här sidan

Läkarmottagning

Till oss kan du komma med din kroniska sjukdom eller enklare besvär som till exempel urinvägsinfektion eller halsfluss.

Här hos oss på läkarmottagningen arbetar ett tjugotal specialister i allmänmedicin tillsammans med läkare under utbildning (ST och AT).

Vi strävar efter kontinuitet och att du ska få träffa samma läkare vid planerade besök.

Du kan beställa besökstid eller telefontid till din läkare via telefon eller internet.
Varje dag finns också kortare akuta tider för dig med lättare akuta besvär så som:

  • Övre luftvägsinfektion
  • Halsinfektion
  • Luftrörsbesvär/hosta
  • Öroninflammation
  • Urinvägsinfektion
  • Akuta allergiska besvär
  • Sårskada