Skriv ut den här sidan

Allergi, astma och KOL

Efter remiss från din läkare kan du få hjälp av distriktssköterska med specialkompetens inom allergi, astma och KOL.

Vi erbjuder dig:

  • Fördjupad information om astma och KOL
  • Tips och råd på behandlingar och övningar som kan förbättra din livskvalitet
  • Spirometriundersökning
  • Allergitester
  • Diagnostisering av ansträngningsastma

KOL

Rökning är främsta orsaken till lungsjukdomen KOL som gör att man kan få svårt att andas och känna sig trött. Att sluta röka är det enda som kan hejda utvecklingen av KOL.

För dig som vill sluta röka rekommenderar vi Sluta-röka-linjen med specialutbildad personal som kan ge dig råd och stöd.

En annan bra hjälp är tjänsten Rökfri som hjälper dig bli kvitt begäret, när som helst och dygnet runt via datorn eller mobilen och det är helt gratis.

Du kan också få stöd av Tegist Tadios Kifele, vår sjuksköterska med specialkompetens inom tobaksavvänjning.

Undervisning individuellt och i grupp

Vi håller även individuellt utformad undervisning kring astma, allergi och KOL och har tillsammans med Aleris Rehab en KOL-skola som innehåller träning och föreläsningar två gånger i veckan i ca åtta veckor. Skolan beräknas äga rum 1-2 gånger per termin.

Mer om tjänsten Rökfri och KOL hittar du på 1177 Vårdguiden.

Vår certifierade astmamottagning uppmärksammas i en intressant artikel i astma- och allergiförbundets tidning Allergia.