Ledning

Sandra af Winklerfelt Hammarberg

Verksamhetschef

Ulf Eduards Lundblad

Biträdande verksamhetschef
ekonom

Annika Sjölund-Alsberg

Enhetschef psykosociala teamet

Anders Moström

Enhetschef läkare

Carina Lundström

Enhetschef sekreterare

Eva Toth-Pal

AVC-samordnare

Ingela Alkesjö

Enhetschef undersköterskor städ hantverkare

Janis Sundin

Enhetschef närakuten och mottagningsteam

Kristin Flink

Enhetschef BVC

Marianne Eduards

Enhetschef specialistsjuksköterskemottagning

Sofia Mårtensson

Enhetschef läkare

Sören Österberg

Personalhandläggare

Åsa Weidling

Enhetschef hemsjukvård