Ledning

Sandra af Winklerfelt Hammarberg

Verksamhetschef

Ulf Eduards Lundblad

Biträdande verksamhetschef
ekonom

Annika Sjölund-Alsberg

Enhetschef psykosociala teamet

Anders Moström

Enhetschef läkare

Åsa Weidling

Enhetschef hemsjukvård

Carina Lundström

Enhetschef sekreterare

Eva Toth-Pal

AVC-samordnare

Janis Sundin

Enhetschef närakuten och mottagningsteam

Kristin Bazurto

Enhetschef BVC

Karl-Erik Pettersson

Enhetschef städ och lokalansvarig

Marianne Eduards

Enhetschef specialistsjuksköterskemottagning

Sofia Mårtensson

Enhetschef läkare

Sören Österberg

Personalhandläggare