Läkare

Specialist i allmänmedicin

Anders Moström

För närvarande full lista

Ann-Christine Sjöblom

För närvarande full lista

Astrid Grensman

För närvarande full lista

Caroline Collins

Fredrik Wang

För närvarande full lista

Hanna Åsberg

Hélene Danin Mankowitz

För närvarande full lista

Jelena Mossiaguine

Kadirzhan Massimov

Kaisa Ahonen

Karolina Bergman

Lena Törngren

Martin Essen-Möller

Michael Schnitzer

För närvarande full lista

Mohammed Rahman

Nikolaos Genimakis

Peter Vanky

För närvarande full lista

Rahwa Berhane

Sofia Mårtensson

För närvarande full lista

Stefan Röstlund

För närvarande full lista

ST-läkare (för närvarande ej listningsbara)

Annette Kask

Asli Togan Tekin

Hjalmar Olsson

Malin Segerpalm

Mark Albeek

Teresia Eriksson