Astma och KOL

Distriktssköterska

Veronika Sundh

Telefontid
Måndag-onsdag 11.30-12

Sjuksköterska

Marianne Eduards

Telefontid
Måndag-tisdag 9-9.30

Tegist Tadios Kifele

Telefontid
Måndag onsdag fredag 15-15.30